Ubytovací poriadok

UBYTOVACÍ PORIADOK

 

UBYTOVACÍ PORIADOK

pre ubytovanie klientov v priváte Villa Jochmann

                                                       Článok I.
       Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi privátu doklad o totožnosti. Klient obdrží kľúč od izby.
2. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu lokality premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
3. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.
4. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
5. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia pre ktoré je vyhradené iné miesto.
6. Psov a iné zvieratá môže ubytovacie zariadenie ubytovať za podmienky, že s tým ubytovacie zariadenie súhlasí. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.
7. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. V deň príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od 14:00 a v deň odchodu do 11:00 hod.
8. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je nočný kľud.
9. Pri ochorení alebo zranení klienta zabezpečí ubytovacie zariadenie poskytnutie lekárskej prvej pomoci, prípadne odvoz do nemocnice.
10. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal.
11. Klient má k dispozícii knihu prianí a sťažností u správcu penziónu. 

Článok II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

1. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný. 

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.
2. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má správca privátu právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

Heslo WiFi : vjochmann73


V Batizovciach dňa 1.2.2018                                   Martina Jochmann, Branislav Jochmann

  Tiesňová linka 112                                                 +421 944 700 094,  +421 905 321 565

Nezáväzný dopyt

Odoslať

Zasielanie noviniek

Prihláste sa na zasielanie noviniek a špeciálnych ponúk

Odoslaním Vášho e-mailu nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a nariadenia GDPR. Dobrovoľný súhlas bude platný až do odvolania. Váš súhlas môžete odvolať na odkaze v päte tejto webovej stránky.
Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím